21.10.11

Números do 1 ao 10

Estaba a revisar o libro Puzzles 101 de Nob Yoshigahara cando atopei este pequeno problema, que adapto aquí (para que sexa un pouco máis sinxelo):

Nos seguintes triángulos os números están colocados de tal xeito que o número de cada círculo é a diferenza entre os números dos dous círculos situados xusto enriba. No 1º triángulo, 3 - 1 = 2. No 2º, 6 - 5 =1, 6 - 2 = 4, 4 -1 = 3.O desafío consiste en facer o mesmo cun triángulo cunha ringleira máis, cos números do 1 ao 10.

0 comentarios:

Post a Comment