16.11.10

Temos un problema co ensino das Matemáticas


Comparto o título do post, tamén que as Matemáticas son moito máis que meros cálculos (alguén cunha mínima cultura o dubida?). Pero a solución que propón Conrad Wolfram nunha conferencia do TED: o uso de ordenadores disfrazando a fase de cálculo na resolución de problemas, é absurda na aprendizaxe. Só ten sentido cando un xa sabe, e temos a proba no uso da calculadora hoxe en día.
Aquí está a súa conferencia(só hai subtítulos en inglés, pero a verdade é que se entende bastante ben):

0 comentarios:

Publicar un comentario