22.12.11

Esa canle que bota os Simpson...

Dentro dos malos usos que se adoitan facer da estatística podemos distinguir dous casos: a pura ignorancia e a intención de manipular (en ocasións vemos os dous tipos converxendo).

Pois ben, lendo Flowing Data atopei esta gráfica sobre a taxa de desemprego no 2011, exemplo perfecto de mal uso da estatística:


Collido deste post


Case parece un pasatempo dos de "Atopa os x erros". Por buscarmos algo bo, poderiamos usar esta gráfica como exercicio para adestrar aos nosos alumnos na lectura de gráficas e na busca de erros e manipulacións.

Vexamos como quedaría unha gráfica ben feita con eses datos, aínda que con menos cores:O problema reside en que nesta gráfica ben axeitada aos datos podemos observar a caída do desemprego no último mes. E supoño que os que crearon a gráfica de máis arriba non quererían que se amosase ese feito.

No blog que mencionei antes tamén lembran outra gráfica arrepiante, neste caso un diagrama de sectores cun uso creativo das porcentaxes:


Incompetencia matemática...

0 comentarios:

Publicar un comentario