19.3.12

Comparando TIMSS e a avaliación de diagnóstico

Páxina da Xunta de Galicia


Digamos que un colle un ítem ao chou da Avaliación de Diagnóstico do 2009 de Galicia e outro do estudo TIMSS 2011 (Trends in International Mathematics and Science Study): 1. Cal dos seguintes é igual a 2(x+y) (2xy)?
  • 3y
  • y
  • 4x+3y
  • 4x+2y


 2. Cada vez que baleiramos a piscina de 6 m x 4 m x 1,5 m, facémolo cunha motobomba que extrae 1,8 m³ por hora e aproveitamos a auga para regar a horta. Canto tempo tarda en baleirarse?
  • 24 horas.
  • 20 horas.
  • 12 horas.
  • 40 horas.
Deixando a un lado o contido e atendendo ao tempo dispoñible, cal dos dous items credes que é máis axeitado nun test de 20 preguntas dirixido a alumnos con 13-14 anos que van ter 60 minutos para facelo?

En efecto. Non é o que debería.

0 comentarios:

Publicar un comentario