1.5.16

Area Maze

En efecto, amigos: outro xogo máis.

Obviamente, as figuras non están a escala

Hai máis dun ano que lemos un artigo na sección de Alex Bellos no Guardian(e despois nos microsiervos), no que, co estilo contemporáneo de apelar á nosa intelixencia para que sigamos lendo, introducía o xogo Area Maze, creado polo inventor de xogos e puzzles Naoki Inaba:


(Invocando a Lei de Betteridge, coido que a resposta seguramente sexa non)

Hoxe veño de atopar a versión interactiva na web deste xoguiño:


Lémbrovos a dinámica do xogo: en cada figura aparecen uns rectángulos cuns números, uns referidos ás lonxitudes dos lados e outros ás áreas dos rectángulos; e unha interrogación no canto dunha dimensión descoñecida. Para atopar o valor desa incógnita, temos que razoar sen utilizarmos explicitamente ecuacións nin fraccións. Como avisa a propia web, as figuras non están feitas a escala, co cal non serve de nada coller unha regra.

0 comentarios:

Publicar un comentario