10.12.10

PISA, outra vez

Sabes que tipo de problemas matemáticos aparecen nos cuestionarios de PISA? Nalgún xornal comentan a relación entre ese tipo de problema e o curriculum en España?
O día da presentación de resultados cheguei a escoitar a un locutor de radio dicir que aos alumnos españois non se lle dan ben as ecuacións nin as raíces cadradas, demostrando a súa ignorancia simultaneamente sobre o curriculum en España (raíces cadradas? alguén salientaría hoxe en día iso?) e sobre as competencias avaliadas en PISA (ecuacións? en serio?). Precisamente, se en PISA avaliasen o dominio das ecuacións dos nosos estudantes os resultados serían mellores.

Vou facer unha proba: vou coller ao chou dous problemas do arquivo Take the Test-Sample questions from OECD's PISA Assessments (que está na web da OECD, aquí). Sede sinceros e probade vós mesmos a resolvelos.

Os dous problemas son:
 1. Problema 16: Bookshelves. Para completar un moble, un carpinteiro necesita as seguintes pezas:
  • 4 táboas grandes.
  • 6 táboas pequenas.
  • 12 clips pequenos.
  • 2 clips grandes.
  • 14 parafusos.

  O carpinteiro ten 26 táboas grandes, 33 táboas pequenas, 200 clips pequenos, 20 clips grandes e 510 parafusos.
  Cantos mobles pode fabricar?

 2. Problema 39: Student Heights. Nunha clase de matemáticas, un día, as alturas de tódolos alumnos foron medidas. A altura media dos rapaces foi 160 cm., mentres que a das rapazas foi 150 cm. Alena foi a máis alta-a súa altura foi 180 cm. Zdenek foi o máis baixo-a súa altura foi 130 cm. Dous estudantes faltaron a clase ese día, pero asistiron o día seguinte. As súas alturas foron medidas, e as medias foron re-calculadas. Sorprendentemente, a altura media das rapazas e a altura media dos rapaces non cambiaron. Cales das seguintes conclusións poden ser deducidas desta información?
 • Ámbolos dous estudantes eran rapazas.
 • Un dos estudantes é un rapaz e o outro unha rapaza.
 • Ámbolos dous estudantes teñen a mesma altura.
 • A altura media de tódolos estudantes non cambiou.
 • Zdenek é aínda o máis baixo.

Supoño que tódolos lectores pensarán que é máis complicado o segundo problema que o primeiro. E os que coñezan o curriculum pensarán que para resolver o primeiro problema non é necesario absolutamente ningún contido específico das Matemáticas da E.S.O. E, finalmente, que o segundo problema, estando relacionado con contidos de tratamento da información (como podedes comprobar no curriculum en vigor, aquí), non é semellante aos problemas propostos nas nosas aulas.

Outro día comento como poderíamos resolver os problemas. Hoxe só quero compartir, cando volvemos escoitar comentarios sobre o nivel dos alumnos de Finlandia (aínda que a moda agora é falar de Shanghai e outros territorios do leste), a opinión de moitos profesores de Finlandia tralos resultados do 2006, publicada na Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española:


Ben, creo que tanta seriedade é abondo. Relaxemos un pouco:
1 comentarios: