1.12.10

Sólidos de ancho constante

Que credes que significará o título?


Imaxinabades iso? Ou só cilindros e esferas?

0 comentarios:

Publicar un comentario