2.5.11

The Eyeball Theorem

En canto volvín ver este teorema clásico sobre circunferencias lendo Futility Closet, pensei que era unha tarefa idónea para o Geogebra. Que terá que suceder para que eses ollos sempre teñan a mesma medida?

The Eyeball Theorem


Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)
Coquejj, Creado con GeoGebra
0 comentarios:

Post a Comment