2.4.09

A leira


Unha leira ten 45 árbores dispostos como amosa o debuxo. Queremos talar tódalas árbores agás 10, de tal xeito que estas formen 5 liñas rectas con 4 árbores en cada liña.

Que 10 árbores hai que deixar?

Suxestión: para nomear as árbores é útil nomear as celas como no xogo dos barcos (ou no Excel ou no xadrez...), usando letras e números para as ringleiras e as columnas.

E para ilustrar o humor do que estou hoxe vai unha canción de cando era máis novo:


1 comentarios: