1.2.16

Da aula


Comparto uns exercicios que utilicei a semana pasada en 1º de ESO como avaliación formativa, por se lle interesan a alguén.

  1.  O ano pasado en Cedeira houbo vento $\frac{2}{3}$ dos días, mentres que choveu $\frac{2}{5}$ dos días. É posible que ningún día ventoso chovese? É posible que algún día nin chovese nin fixese vento? Razoa a resposta.
  2.  Completa a igualdade:  $\frac{3}{4}+\frac{3}{}=1$
  3.  Escribe a fracción irredutible que representa a frecha dentro do cadrado:

 
  
  1.  Calcula e simplifica:

    1. $\frac{5}{6}-\frac{1}{2}:\frac{10}{6}=$
    2. $\frac{6}{9}\cdot \Big(\frac{3}{4}+\frac{3}{5} \Big)=$


Seguimos pelexando...

0 comentarios:

Publicar un comentario