2.6.21

Outro applet sobre a derivada

Despois do applet que compartín na entrada previa, fixen o que veño hoxe a compartir. A intención orixinal era, movendo un punto na gráfica da función, ver como a función derivada efectivamente mide a variación instantánea no punto. Para iso incluín dúas checkboxes, unha coa recta tanxente no punto e a súa pendente, e a outra coa gráfica da función derivada, a súa expresión alxébrica e o valor da derivada no punto.Pero atopeille outra función ao applet: facendo os típicos cálculos alxébricos para derivar cocientes e produtos de funcións, teño o applet aberto no encerado dixital. Como geogebra calcula a derivada de xeito simbólico, comprobo que non metín a zoca nas contas, e de paso corroboramos que a derivada plasma o cambio na función f.
Geogebra, I love you. Ah, tedes na web de geogebra o applet: Derivada nun punto móbil

0 comentarios:

Post a Comment