8.6.10

PelículasPara facer un estudo dunha variable estatística que puidese resultar interesante aos alumnos pensei en buscar datos de videoxogos ou películas. Non atopei rapidamente ningún dato referente aos videoxogos que non houbese que agrupar, así que pensei en utilizar datos tirados dos Oscar. En concreto collín os premios á mellor película dos últimos 20 anos, e recoller tamén o resto de premios das películas gañadoras, ou o número total de candidaturas. Ao final escollín o total de premios das gañadoras, pero xusto antes de ir á clase decateime de que iso só me interesaba a min (ver este vídeo de Dan Meyer para entender o concepto, maxistralmente explicado nos primeiros 40 segundos), así que tiven que facer algo que resultase máis interesante, aínda que fose só imperceptiblemente. E o único que puiden improvisar consistiu en que os propios alumnos dixesen cantas desas películas viran. E aínda tendo en conta que moitas das películas son "para adultos", por exemplo non contaba que moitos visen "El paciente inglés", sorprendeume que moitos non viran "Gladiator", ou "Braveheart". Observade a lista completa das vinte gañadoras, co total de premios recibidos na última columna:


Por se alguén ten dúbidas, os títulos déillelos traducidos, así que non foi ese o problema. De momento só fixen a proba nunha clase, e a media da clase foi tres películas e pico vistas, cunha moda destacada de tres. Teño que pensar máis cuestións semellantes, das chamadas de "cultura xeral".
Respecto á sorpresa que levei, quizais é que un faise vello, e empeza a sorprenderse de calquera cousa. Cando observe os resultados noutra clase hei comentalos tamén.

0 comentarios:

Post a Comment