27.6.10

Mentres non haxa sol, xogos

De habilidade, e que sexan difíciles. Se non, que graza tería xogar?

O primeiro, Exit Path, un xogo de plataformas visualmente bastante sinxelo, pero que é ben difícil. Crédeme: teño xogado a uns cantos desde que hai vinte anos rematei o Super Mario Bros da NES.
O segundo, Chase Goose, podería ser calificado como unha broma pesada, principalmente para aqueles xogadores que non aturan fallar nun xogo. Nese sentido lembra a I wanna be the guy (por certo, este é o mellor nome da historia para un xogo) ou a Meat Boy, pero só no aspecto da dificultade, porque a historia e a dinámica do xogo non teñen nada que ver.
E finalmente, un xogo de lóxica e percepción, Set, no que as regras parecen complicadas ata que se xoga un par de partidas. Traduzo da páxina:
"O obxectivo do xogo é identificar un Set (conxunto) de tres tarxetas dun total de 12 na pantalla. Cada tarxeta ten unha variación das seguintes características:
  • Cor: vermello, verde ou violeta.
  • Símbolo: óvalo, til ou diamante.
  • Número: un, dous ou tres simbolos.
  • Sombreado: sólido, aberto ou con faixas.
Un conxunto consiste en 3 tarxetas nas cales cada característica é ou ben a mesma en cada tarxeta ou ben distinta en cada tarxeta"

0 comentarios:

Post a Comment