5.9.10

Despedida?

Só quedan un par de días na Rúa. O mércores xa teño que estar en Cedeira. E aínda non sei que farei con este blog. Eliminalo desde logo non é unha opción, prefiro que quede no limbo da web para volver de vez en cando por el. Pero teño dúbidas sobre continuar escribindo nel ou deixalo definitivamente. E tamén, se escollo continualo, dubido sobre o seu obxectivo e o seu estilo: utilizareino cos alumnos (ao meu xeito free-style) ou levareino definitivamente pola senda dos blogs persoais?

Seguramente ata que estea asentado no novo instituto non tomarei unha decisión. Que pode que non sexa meditada senón totalmente espontánea, así que mellor deixo o tema polo momento.

E volvemos co segundo tema predilecto: os xogos.

  • En Color Lock temos que chegar á seguinte configuración dos círculos desde a aleatoria do comezo (o botón Solution non fai o que poderiades esperar e desexar):

  • Moving Memory parece ser o típico xogo Concentration (ou Memory, se coñecestes o clásico xogo de taboleiro) onde imos descubrindo as parellas. Pero ten algo máis, que require máis atención ademais de memoria.

0 comentarios:

Publicar un comentario