20.2.11

Club Matemático(3)

Ben, xa pasou outra semana e é tempo de comprobar que tal andan as neuronas. Antes de propoñer dous novos problemas, vexamos as solucións aos problemas que levamos ata o momento:

  • 10 moedas en 3 vasos.
Este problema foi resolto por Rubén, Elena, David de 1º C e Tomás de 2º C. As varias solucións que atoparon utilizan todas o mesmo truco, como podemos ver na solución de David:
No primeiro vaso pos 5 moedas, no segundo 1 moeda e no terceiro, as 4 moedas que quedan. E pensaredes, pero 4 non é impar. Pero aínda falta o mellor: mete o vaso cunha soa moeda no vaso que ten 4, e así terán 5, 1 e 5!

  • Os dous cadrados.
Foi resolto por Rubén de 2º C. A súa solución é así:Vaiamos cos dous novos problemas:

  • Problema Nº 3- Categoría 1º-2º de E.S.O.: Un cadrado en dous anacos.
Es quen de partir o seguinte cadrado en dous anacos da mesma forma e tamaño que teñan o mesmo número de cada tipo de símbolo?

  • Problema Nº 3- Categoría 3º-4º de E.S.O.: O texto cifrado.

Só tedes que descifrar este texto, escrito en minúsculas e mantendo as vogais con til para axudarvos:


gqyqe fedqlgbcqo sfogcfe b wqñ drbcb yf frcqoy xbrbzb yf ebicqo f qe bofle yf tqyfc f yf dboyq xqcqo xqcmbyqe ob efhioyb lybyf yq sioyq, sqlgq gfstq bgcÁe. brhÚoe dqpfdÍbo ioub tbcgf yb ulegqclb, tfcq olohiÉo yq tclodltlq bq xlo, f sqlgqe qrrqe wqrwÉcqoef b frcqoy dqo sfyq f beqszcq sfogcfe rrfe xbrbzb yqe xfccflcqe frxqe yf fcfmlqo f yb bslñbyf aif glpbo dqbe mfogfe yf sqclb f yf dqsq yfefmbzbo dqpfdfrq gqyq f yf dqsq fegb loailfgiyf xÍmqqe dbfc fo sboe yf ebicqo.

0 comentarios:

Post a Comment