10.2.11

That cold beauty...

...Da que falaba Bertrand Russell é menos fría cando nos referimos aos fractais...


Atopei esta impresionante animación no blog de cousas curiosas The Presurfer. Eu téñoo gardado no Google Reader, é interesante pasarse cada certo tempo por aló, pois o autor, Gerard Vlemmings, actualiza con historias realmente sorprendentes con certa frecuencia.

0 comentarios:

Post a Comment