16.1.10

Canta imaxinación!Probade o First Person Tetris. Mellor no modo nocturno. Non diredes que non é unha mostra enorme de imaxinación facer que, en troques de rotar as pezas (os tetrominós) , xiremos o mundo!
É dicir, un Tetris en primeira persoa, ao máis puro estilo dos shooters de toda a vida, como o Unreal, o Quake...

E nestas datas están a celebrar a primeira fase da Olimpíada Matemática Española de Bacharelato. O ano pasado, na fase galega apareceu un problema interesante de Combinatoria:

Temos 2009 moedas repartidas en 10 montóns. Cada montón ten polo menos tres moedas. Un movemento consiste en elixir un montón, retirar unha das súas moedas, e dividilo en dous montóns. É posible, repetindo este movemento, chegar a ter montóns que teñan todos exactamente tres moedas?

E como este problema é demasiado difícil, un tirado da Olimpíada Galega de 2º de E.S.O. do 2009:

O deseño seguinte está formado por baldosas brancas e negras. A súa anchura é 5.
  1. Temos outro deseño cunha anchura 15. Cantas baldosas de cada cor terá?
  2. E se a súa anchura fose de 85?
  3. Para calquera anchura n, podes expresar o número total de baldosas?

0 comentarios:

Post a Comment