14.4.11

Club Matemático(6)


  • Problema Nº 6- Categoría 1º-2º de E.S.O.: Cadrados e Triángulos
Es quen de debuxar 2 cadrados e 4 triángulos rectángulos utilizando só 8 segmentos rectos?

  • Problema Nº 6- Categoría 3º-4º de E.S.O.: Velocidade Media
M. Bros vai facer unha viaxe de ida e volta de Vigo á Coruña. Quere manter unha velocidade media de 100 km/h. Ao chegar á Coruña observa que mantivo unha velocidade media de 50 km/h. Cal ten que ser a súa velocidade media na viaxe de volta para acadar o seu obxectivo de ter unha velocidade media global de 100 km /h?

0 comentarios:

Post a Comment