16.8.11

Ilusión para escépticos


Se formades parte dese grupo de xente que non cre que as dúas celas, A e B, teñen a mesma cor, xa non ides ter escusa. Porque agora ides ver o cambio en vídeo (visto en Fogonazos e no blog de Richard Wiseman):

Xa sabedes, non vos fiedes só dos sentidos. Lembrade a ilusión das espirais concéntricas...

0 comentarios:

Publicar un comentario