7.4.15

Que proba esta imaxe?


Non vai de dominós


Que proba a imaxe inicial?

Nada?

Vexamos. Se a anterior figura é a primeira dunha sucesión infinita, a segunda sería esta:

   
 A terceira:
   
 E a cuarta:
   

Agora si: O que vistes é a demostración sen palabras de que feito?


0 comentarios:

Post a Comment