15.2.10

Por que non mando deberes "para entregar"?

Estaba eu concentrado na corrección dunha ficha horripilante sobre fraccións alxébricas e expresións radicais de 3º de E.S.O. cando atopei esta xoia (podedes contar os erros):


\frac{x^4-2x^3-11x^2+12x+36}{x^4-13x^2+36}=\frac{(x-3)^3 (x+2)^2}{(x^2+x+36)(x-3)(x-2)}=\\ \frac{(x-3)(x+2)}{x^2+x+36}

O máis curioso do caso é que a factorización dos dous membros da fracción alxébrica estaba ben feita na folla de cálculos. Seguindo esa factorización, chegaríamos á resposta correcta:


\frac{x^4-2x^3-11x^2+12x+36}{x^4-13x^2+36}=\frac{(x-3)^2 (x+2)^2}{(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)}= \\ \frac{(x-3)(x+2)}{(x+3)(x-2)}

De onde sae ese termo x²+x+36? Nin idea.
Pero sigamos, hai máis erros. Por exemplo, o seguinte:

\frac{x}{x-1}+\frac{3x}{x+3}=\frac{x(x+3)}{(x-1)(x+3)}+\frac{3x(x-1)}{(x-1)(x+3)}= \\
\frac{x^2+3x+3x-3}{(x-1)(x+3)}=\frac{x^2+6x-3}{(x-1)(x+3)}

En troques da resposta correcta:

\frac{x}{x-1}+\frac{3x}{x+3}=\frac{x(x+3)}{(x-1)(x+3)}+\frac{3x(x-1)}{(x-1)(x+3)}= \\
\frac{x^2+3x+3x^2-3x}{(x-1)(x+3)}=\frac{4x^2}{(x-1)(x+3)}


Quizais esteades pensando: "Pois non é para tanto. O normal é que os alumnos cometan ese tipo de erros/erratas".

Estou de acordo. O que resulta curioso de todo o asunto é que, de 12 alumnos que entregaron os exercicios, 8 cometeron estes erros (e algún máis relacionado con radicais, que non comento). Ademais, dos outros 4, hai dúas fichas exactamente iguais, unha orixinal (os erros teñen o seu propio mérito) e unha que comparte o segundo erro pero non o primeiro dos de enriba.
Sabedes xa a resposta á pregunta do título do post?

Se a alguén lle interesa aquí está a solución da ficha.

2 comentarios:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. el mio era el mejor:p
    x lo k me podias a ver aprobado el examen...(A)

    ReplyDelete