20.10.09

Na Aula de ConvivenciaCon 4 alumnos ou ex-alumnos diante, protestando porque os botaron da clase. Nada novo baixo o sol...


E como dixen hoxe na aula de 2º B, vou propoñer un par de problemas de partir figuras xeométricas planas en partes que cumpran certas condicións:

A primeira é un trapecio rectángulo que hai que partir en 4 partes iguais.

E a segunda é unha figura que tedes que partir en 4 partes coa mesma área pero distinta forma:


0 comentarios:

Post a Comment