5.3.11

Club Matemático(4)


Math Doodling, de Vi Hart

Nestes días previos aos exames finais da avaliación (por se alguén o esquecera), imos aproveitar para propoñer uns problemas ao Club Matemático un pouco máis sinxelos:

  • Problema Nº 4- Categoría 1º-2º de E.S.O.: Cadrados numéricos.
Os números dos dous cadrados seguintes seguen a mesma regra de formación. Cal é o número que falta no segundo cadrado?


  • Problema Nº 4- Categoría 3º- 4º de E.S.O.: Número 100.
Tes que chegar ao resultado 100 introducindo só 3 símbolos entre os números seguintes:


A ver se teñen máis éxito que os de Club Matemático(3)!

0 comentarios:

Publicar un comentario