22.3.11

Música, por favor

Remata a 2ª Avaliación e comeza a 3ª sen as habituais vacacións como intermedio.

Así que imos amansar á feras do xeito tradicional coas ferramentas de hoxe. Se alguén non entendeu a frase anterior, do Spotify estou a falar, que por certo non é a primeira vez que aparece por aquí.


Tamén fixen o widget en grooveshark, para os que non teñan o programa. Grooveshark ten restricións semellantes no catálogo (así de memoria, nin Beatles, nin Pink Floyd, nin Led Zeppelin, nin Fugazi, nin Metallica...)

2 comentarios: